Visie en missie

Zin in leren

Op de Heijbergschool staat zin in leren centraal en worden de mogelijkheden van elk kind voorop gezet. Dit is het uitgangspunt waarmee elke dag de leerkrachten en het ondersteunend personeel de ruim 400 leerlingen tegemoet treden, zodat elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

De leerlingen beleven plezier in het leren en ontdekken en worden creatief geprikkeld en cognitief uitgedaagd. Dit gebeurt onder meer door in te spelen op de behoeftes en 

vaardigheden van de individuele leerlingen met gedifferentieerd onderwijs en vakleerkrachten voor muziek, crea, gym en meerbegaafde leerlingen.Zo kunnen talenten optimaal ontplooien en worden life skills ontwikkeld.

Door betrokkenheid en vertrouwen worden de leerlingen sociaal-emotioneel voorbereid op de toekomst. Daarnaast bieden de Christelijke normen en waarden een stabiele richtinggevende basis voor onze omgang met elkaar in een steeds veranderende maatschappij.

Plezier

Onze leerlingen en leerkrachten gaan met plezier en gemotiveerd naar school. 

ontplooiing en prikkelend

Op de Heijbergschool worden onze leerlingen creatief geprikkeld en cognitief uitgedaagd. Leerlingen en leerkrachten krijgen alle ruimte om hun talenten optimaal te ontplooien.

betrokken

De leerlingen, ouders en het team van de Heijbergschool zijn actief betrokken bij, het (christelijk) onderwijs in en om de school. Iedereen draagt een steentje bij zodat de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

vertrouwen

Op de Heijbergschool bouwen wij aan het vertrouwen van de leerlingen. In veiligheid en met respect krijgen de leerlingen de ruimte om hun persoonlijke identiteit te laten groeien.

ontwerp en realisatie: Impuls