Vakken

Kinderen hebben van nature zin in leren. Op de Heijbergschool beleven de leerlingen daarnaast ook plezier in het leren en ontdekken. Zij worden creatief geprikkeld en cognitief uitgedaagd. De basis hiervan wordt gevormd door ruime aandacht aan de cognitieve vakken, zoals rekenen, taal, spelling, lezen en wereldoriëntatie. Daarnaast wordt ingespeeld op de behoeftes en vaardigheden van de individuele leerlingen met gedifferentieerd onderwijs en vakleerkrachten voor muziek, handvaardigheid, gym en meerbegaafde leerlingen. Op deze wijze kunnen de talenten van de leerlingen optimaal ontplooien en worden life skills ontwikkeld.

In de Wet Primair Onderwijs is voorgeschreven welke vakken de leerlingen minimaal behoren te krijgen en hoeveel uur per schooljaar minimaal aan een vak moet worden besteedt. Per vak zijn het landelijke kenniscentrum SLO kerndoelen omschreven per leerjaar.
Over het algemeen worden de vakken klassikaal gegeven op vijf verschillende niveaus, waarvan drie in de groep. Het laagste en hoogste niveau wordt buiten de groep vormgegeven door gespecialiseerde ondersteuners en begeleiders.

Bijzonder onderwijs in een notendop

  • In alle klassen leren de leerlingen vaardigheden op het gebied van IT. Bij de kleuters worden hiervoor iPads gebruikt, waar de leerlingen educatieve spelletjes mogen spellen passend bij een thema. Vanaf groep 3 worden hiervoor Chromebooks gebruikt. Vrijwel dagelijks gebruiken de leerlingen een Chromebook en maken hierop bijvoorbeeld gedifferentieerde lessen voor rekenen, taal of spelling. Ook wordt hiervan gebruikt gemaakt om extra te oefenen en in de hogere klassen een werkstuk of opdrachten te maken. Elk schooljaar doen we daarnaast ook mee aan de week van de mediawijsheid.

  • De Eureka- en Explorerklassen bieden onderwijs op maat voor de meer begaafde leerlingen. Wij doen dit door opdrachten aan te bieden, die net even anders zijn dan in de reguliere groep om de executieve functies verder te kunnen ontwikkelen. Zoals bijvoorbeeld de volgende opdracht: ‘Ontwerp een park op schaal waarbij rekening gehouden wordt met verschillende leeftijdsgroepen’ of de filosofische vraag: ‘Wat gebeurt er als er geen regels zouden zijn?’ Zowel de creatieve als de analytische en praktische denker kunnen hierbij hun talenten inzetten en ontwikkelen.

  • Onze vakdocenten gym, muziek en handvaardigheid verzorgen uitdagende lessen die bij de leeftijd van de leerlingen passen. Zij prikkelen daarmee de talenten van onze leerlingen.

  • Het is nooit te vroeg om een vreemde taal te leren. Daarom beginnen leerlingen in groep 1 al met het leren van Engels. Daarnaast krijgen meerbegaafde leerlingen Spaans vanaf groep 4.

  • Al onze leerlingen leren de beginselen van techniek en programmeren onder meer aan de hand van technisch Lego. Hiermee worden de leerlingen voorbereid op de wereld van morgen.

Onze methodes

Bij het lesgeven is een goede methode belangrijk. Wij hebben gekozen voor methodes die geschikt zijn voor klassikaal onderwijs, maar ook aangepast kunnen worden met extra materialen toegespitst op kinderen die meer of minder kunnen.

Taal Groep 3 Lezen is Top en Veilig leren lezen
Groep 3-8 STAAL
Spelling Groep 3-8 STAAL
Lezen Groep 3 Veilig Leren Lezen
Groep 4-8 Lezen is Top (technisch lezen)
Groep 4-8 LeesLink (begrijpend lezen)
Rekenen Groep 3-8 Getal en Ruimte Junior
Schrijven Groep 1-2 Schrijfdans
Groep 3-8 Klinkers
Levensbeschouwing Groep 1-8

Kind op maandag

Sociaal-emotioneel leren Groep 1-8 Kwink
Natuur en techniek Groep 1-8 Natuniek
Aardrijkskunde Groep 5-8 Wijzer
Geschiedenis Groep 5-8 Blink Geschiedenis
Engels Groep 1-3 iPockets
Groep 4-8 My Discovery Island
Verkeer Groep 4-8 Wegwijs

ontwerp en realisatie: Impuls