Vakanties en verlof

Overzicht vakanties en studiedagen schooljaar 2020/2021

Op deze dagen zijn alle leerlingen vrij

17 oktober t/m 25 oktober 2020 Herfstvakantie
26 oktober 2020 Studiedag
11 november 2020 Studiedag
18 december 2020 Studiedag
19 december 2020 t/m 3 januari 2021 Kerstvakantie
4 januari 2021 Studiedag
29 januari 2021 Studiedag
19 februari 2021 Studiedag
20 februari t/m 28 februari 2021 Voorjaarsvakantie
29 maart 2021 Studiedag
2 april t/m 5 april 2021 Pasen
1 mei t/m 16 mei 2021 Meivakantie
24 mei 2021 Pinksteren
25 mei 2021 Studiedag
16 juni 2021 Studiedag
16 juli 2021 Studiedag
17 juli t/m 29 augustus 2021 Zomervakantie

Extra verlof

Kinderen zijn vanaf het vijfde jaar (gedeeltelijk) leerplichtig. Er is op basis van de Leerplichtwet geen mogelijkheid extra verlof te verlenen.

In incidentele bijzondere gevallen is het mogelijk extra verlof te verlenen. Dit kan worden aangevraagd door middel van het aanvraagformulier ‘Extra verlof’. Dit formulier kun je vragen bij de administratie. Je kunt even binnenlopen, een e-mail sturen of even bellen. Het verlof dient uiterlijk zes weken van tevoren te zijn aangevraagd. De directie zal binnen twee weken reageren.

Daarnaast is op deze website van de gemeente ook meer informatie te vinden. 

Bijzonderheden
Als kinderen zonder verlof afwezig zijn, meldt de directeur dit verzuim bij de Leerplichtambtenaar van de gemeente. Ook als kinderen geschorst of verwijderd worden van school, wordt dit gemeld. In dit laatste geval wordt overigens ook conform de wettelijke verplichting de Onderwijsinspectie geïnformeerd.

Vierjarige kinderen zijn nog niet leerplichtig, maar voor verlof dient men de school wel altijd te informeren door het aanvraagformulier “verlof buiten schoolvakanties”. Dit formulier kan worden ingeleverd bij het secretariaat. Het verlof dient uiterlijk zes weken van tevoren te zijn aangevraagd. De directie zal binnen twee weken reageren.

ontwerp en realisatie: Impuls