Vakanties en verlof
Overzicht vakanties en studiedagen schooljaar 2019/2020

Op deze dagen zijn alle leerlingen vrij

16 september en 17 september 2019 Studiedagen
19 oktober 2019 tot 27 oktober 2019 Herfstvakantie
20 november 2019 Studiedag
21 december 2019 tot 5 januari 2020 Kerstvakantie
6 januari 2020 Studiedag
27 januari 2020 en 28 januari 2020 Studiedagen
21 februari 2020 tot 1 maart 2020 Voorjaarsvakantie
20 maart 2020 Studiedag
10 april 2020 tot 13 april 2020 Pasen
25 april 2020 tot 10 mei 2020 Meivakantie
21 mei tot 24 mei 2020 Hemelvaart
1 juni 2020 tot 5 juni 2020 Studieweek
17 juli vanaf 12.00 tot 30 augustus 2020 Zomervakantie
17 oktober 2020 tot 25 oktober 2020 Herfstvakantie
19 december 2020 tot 3 januari 2021 Kerstvakantie
20 februari 2021 tot 28 februari 2021 Voorjaarsvakantie
3 april 2021 tot 5 april 2021 Pasen
1 mei 2021 tot 16 mei 2021 Meivakantie
17 juli 2021 tot 29 augustus 2021 Zomervakantie

Extra verlof

Kinderen zijn vanaf het vijfde jaar (gedeeltelijk) leerplichtig. Er is op basis van de Leerplichtwet geen mogelijkheid extra verlof te verlenen.

In incidentele bijzondere gevallen is het mogelijk extra verlof te verlenen. Dit kan worden aangevraagd door middel van het aanvraagformulier ‘Extra verlof’. Dit formulier kun je vragen bij de administratie. Je kunt even binnenlopen, een e-mail sturen of even bellen. Het verlof dient uiterlijk zes weken van tevoren te zijn aangevraagd. De directie zal binnen twee weken reageren.

Daarnaast is op deze website van de gemeente ook meer informatie te vinden. 

Bijzonderheden
Als kinderen zonder verlof afwezig zijn, meldt de directeur dit verzuim bij de Leerplichtambtenaar van de gemeente. Ook als kinderen geschorst of verwijderd worden van school, wordt dit gemeld. In dit laatste geval wordt overigens ook conform de wettelijke verplichting de Onderwijsinspectie geïnformeerd.

Vierjarige kinderen zijn nog niet leerplichtig, maar voor verlof dient men de school wel altijd te informeren door het aanvraagformulier “verlof buiten schoolvakanties”. Dit formulier kan worden ingeleverd bij het secretariaat. Het verlof dient uiterlijk zes weken van tevoren te zijn aangevraagd. De directie zal binnen twee weken reageren.

ontwerp en realisatie: Impuls