Vakanties en verlof

Overzicht vakanties en studiedagen schooljaar 2021/2022

Op deze dagen zijn alle leerlingen vrij

28 september 2021 Studiedag
15 oktober 2021 Studiedag
18 oktober t/m 24 oktober 2021 Herfstvakantie
24 december 2021 Studiedag
27 december 2020 t/m 9 januari 2021 Kerstvakantie
10 januari 2022 Studiedag
31 januari 2022 Studiedag
25 februari 2022 Studiedag
28 februari t/m 6 maart 2021 Voorjaarsvakantie
15 t/m 18 april 2022 Goede Vrijdag
25 april t/m 8 mei 2022 Meivakantie
25 mei 2021 Studiedag
26 en 27 mei 2022 Hemelvaart
6 juni 2022 Pinksteren
7 juni 2022 Studiedag
8 juli t/m 21 augustus 2021 Zomervakantie

Extra verlof

Kinderen zijn vanaf het vijfde jaar (gedeeltelijk) leerplichtig. Er is op basis van de Leerplichtwet geen mogelijkheid extra verlof te verlenen.

In incidentele bijzondere gevallen is het mogelijk extra verlof te verlenen. Dit kan worden aangevraagd door middel van het aanvraagformulier ‘Extra verlof’. Dit formulier kun je vragen bij de administratie. Je kunt even binnenlopen, een e-mail sturen of even bellen. Het verlof dient uiterlijk zes weken van tevoren te zijn aangevraagd. De directie zal binnen twee weken reageren.

Daarnaast is op deze website van de gemeente ook meer informatie te vinden. 

Bijzonderheden
Als kinderen zonder verlof afwezig zijn, meldt de directeur dit verzuim bij de Leerplichtambtenaar van de gemeente. Ook als kinderen geschorst of verwijderd worden van school, wordt dit gemeld. In dit laatste geval wordt overigens ook conform de wettelijke verplichting de Onderwijsinspectie geïnformeerd.

Vierjarige kinderen zijn nog niet leerplichtig, maar voor verlof dient men de school wel altijd te informeren door het aanvraagformulier “verlof buiten schoolvakanties”. Dit formulier kan worden ingeleverd bij het secretariaat. Het verlof dient uiterlijk zes weken van tevoren te zijn aangevraagd. De directie zal binnen twee weken reageren.

ontwerp en realisatie: Impuls