Medezeggenschapsraad

belangrijk advies- en instemmingorgaan binnen de Heijbergschool.

De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk advies- en instemmingorgaan binnen de Heijbergschool. De MR bestaat uit een bevlogen groep van drie ouders en drie leerkrachten. Per jaar komt de MR vijf keer samen om te vergaderen met de directie. De taak van de MR is om mee te denken en/of beslissen over bepaalde schoolzaken zoals de vakantieregeling, de sollicitatieprocedures van nieuwe leerkrachten en de besteding van het schoolgeld. De MR krijgt zowel mondelinge als schriftelijke informatie van de directie en het koepelbestuur. Daarnaast is de MR ook actief als het gaat om bijzondere gebeurtenissen of initiatieven tussendoor waarvoor aandacht of advies wordt gevraagd.

De leden worden voor de duur van vier jaar gekozen. Indien u vragen en/of opmerkingen hebt, kunt u deze altijd kwijt bij een van de leden van de MR of per e-mail aan mr@heijbergschool.nl. De volgende ouders zitten in de medezeggenschapsraad:
Claudia Cobelens (voorzitter), moeder van Iskander en Achilles
Hedy Brak, moeder van Auke en Idse (+GMR)
Elsbeth Hordijk, moeder van Boris, Sil en Misha. 

De volgende leerkrachten zitten in de medezeggenschapsraad:
Anne Marie Snijders
Danielle Weijgertse
Marlies de Vos

Naast de MR van de Heijbergschool is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) binnen de Stichting PCOHS. Van elke school binnen de stichting is een leerkracht en ouder van de MR ook lid van de GMR. De GMR vergadert vier keer per jaar, waarvan twee keer per jaar met de bestuurders van de stichting. De vergaderingen gaan over zaken die alle vier scholen aangaan, zoals bijvoorbeeld het opstellen van het zorgplan voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, computers binnen het onderwijs of de vakantieregeling.

ontwerp en realisatie: Impuls